ห้อง Mini Studio


เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฉาย 3 มิติ

ไมโครโฟน

สาย VGA

โพเดียม

ระบบฉายวีดิทัศน์

WIFI Free

โปรเจคเตอร์

ระบบถ่ายทอดการประชุม

ไมโครโฟนไร้สาย

โซฟา

เก้าอี้เสริม

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา