ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น3


เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฉาย 3 มิติ

ไมโครโฟน

สาย VGA

โพเดียม

ระบบฉายวีดิทัศน์

WIFI Free

โปรเจคเตอร์

ระบบถ่ายทอดการประชุม

ไมโครโฟนไร้สาย

โซฟา

เก้าอี้เสริม


202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

0-5388-5924

0-5388-5924

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รับข่าวสารจากเรา